www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Sembolizm » Aslan Sembolü Nedir

Eski uygarlıkların mitolojilerinde ve geleneklerinde sıklıkla kullanılmış olan “Aslan Sembolü” öncelikle güç ve cesaretin sembolü olarak karşımıza çıkar. Bu anlamı bugün için de kullanılmaktadır. Ancak ezoterizmdeki anlamı çok farklıdır. Ezoterik olarak birbiri içine gizlenmiş birden fazla anla*ma sahiptir. En gene! manasıyla, “İlâhi İrade “yi sembolize eder. Ancak hepsi bununla kısıtlı değildir.

Biraz daha ayrıntıya girelim…

“Aslan Sembolü” hemen hemen her yerde “Güneş Sembolü” ile birlikte kullanılmıştır. Bunu Aslan heykellerinin ya da resimlerinin üzerlerine işlenmiş yıldızlardan anlamak
mümkündür.

Birbirlerinden hayli uzak bölgelerde varlığını sürdüren farklı inisiyatik kültürlere ait aslan sembollerinin yıldızlarla süslenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin Mısır ve Mitra Kültleri’nde önemli bir yer tutan aslan sembollerinde de du*rum aynıdır. (Bkz: Şeki l A ve Şeki l B)

Şekil A’daki Mısır Kültürü’ne ait îkiz Aslanlar’ın üstleri yıldızlarla süslenmiş durumdadır. İki aslanın tam ortasında bu*lunan güneş kursu soldan ve sağdan iki yarım yay çizerek aslanların sırtlarına yaslanmıştır.

Şekil B’deki Mitra înisiyasyonu’na ait Nemrut Dağı hey*kellerinden olan aslan sembolü de aynı temaları içerir

Her iki aslan sembolünde de ortak tema yıldızlardır. Yani Güneşler…

Mitra İnisiyasyonu’na ait aslan sembolünün en üst kısmında bulunan üç yıldızın diğerlerinden daha ayrıcalıklı olarak çizilmiş olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu üç yıl*dızın hem diğerlerinden daha büyük olarak çizilmiş olduğunu hem de diğerlerine oranla daha fazla ışın saçmakta olduğu görülmektedir.

Bu yıldızlar üçlü bir yıldız olan Sirius A, Sirius B ve Sirius C’nin sembolleridir. Ayrıca kabartmada tüm bu konuları birbirleriyle baglantılandıran bir başka sembol daha vardır. Bu da aslanın göğsüne yerleştirilmiş olan yay sembolüdür.

Yay’ın, Ezoterizm’de göklerin hakimiyetinin sembolü olduğu hatırlanacak olursa sembollerin ne kadar birbirleriyle uyum içinde kullanılmış olduğu sanırım çok daha iyi anlaşılacaktır.

Astrolojik bir işaret olarak Aslan

Bilindiği üzere “Ezoterik Dünya Tarihi” Tufan’dan son*raki bizim devremizin başlangıcı olarak M.Ö. 10.950 tarihini göstermektedir. Atlantis’in tarih sahnesinden silindiği bu tarih, “Astrolojik Çağlar”da “Aslan Burcu’na denk gelmektedir.

İşte Sfenks’in aslan vücudu aynı zamanda bu anıyı da gü*nümüze taşımaktadır. Yani hem Atlantis’in batışını hem de bi*zim devremizin başlangıcını bu şekilde üstü kapalı bir şekilde dile getirmektedir.

Peki ama vücudu aslan olan bu mimari yapının başı ne*den aslan değil de bir insan başı şeklindedir?

Günümüze bir kehanet…

Sfenks’in başının insan, vücudunun ise aslan olması önce*likle bir dönüşümün sembolüdür. Vücudu farklı, başı farklı canlılar mitolojik bir anlatım üs*lubu olarak çeşitli ulusların efsanelerinde yer almıştır. Deniz kızı bunlardan biridir. Dönüşümden kasıt burada insanla aslan arasındadır.

Bu dönüşümü Ezoterizm “insanlaşan aslanlar” olarak tanımlar. Yani bilgelikten uzaklaşan bizim devremizin insanları burada anlatılmak istenmektedir. Daha önceki yayınlarımızda ayrıntılarıyla üzerinde durduğumuz, insanlığın aşağıya inişi bu sembolün içinde gizlenmiş durumdadır. Sfens bu haliyle bizim devremizin hemen başında henüz bu dönüşümün ilk başlangıcını ifade eder. Yani henüz sırların tamamen unutulmadığı dönemi.

Ancak sembolün içindeki gizli mesaj bununla kısıtlı değildir. Başının insan fakat vücudunun aslan olması iki ayrı anlama sahiptir. Burada hem geçmişe hem de geleceğe ait bir mesaj gizlidir. Bir zamanlar aslanla sembolize edilen bilgeliğin bir gün yeniden dünya üzerinde yaşanacağı yani “insanların aslanlaşacağı” da burada anlatılmak istenmektedir.

Bu özelliğiyle geleceğe ait bir kehaneti de gündeme getirmektedir. Sfenks binlerce yıl öncesinin hem bir anısını, hem de binlerce yıl öncesinin bir kehanetini günümüze kadar sessiz bir şekilde taşımıştır. Sfenks bu kehanetinde şu sözleri fısıldamaktadır:

“Bir zamanlar kaybolan bilgelik bir gün yeniden ortaya çıkacak ve insanlar aslalaşacaktır. ”

İnsanlığın fiziksel ve ruhsal açıdan aşamalı olarak aşağıya iniş sürecinin belli bir noktada dip yaptıktan sonra yeniden bir tırmanışa geçeceğini ve bunun da Kova Çağı’nda meydana geleceğini söyleyen ezoterik kayıtlarla, tüm bu anlattıklarımız birebir örtüşmektedir. Astrolojik Çağlar’ı gösteren çizelgemize bakarsanız, Aslan Çağı’nm tam karşıtı olan çağın Kova Çağı olduğunu derhal farkedersiniz. Eski gelenekler bu geçişin tam tarihi olarak 2012 yılını vermektedir. Aynı tarihe bu çizelgede de ulaşılmaktadır.

Bu tarihle ilgili birçok kehanet vardır. Bu kehanetlerden bazılarına göre, söz konusu tarih, aynı zamanda Atlantis’e ait çok önemli belgelerin, gün ışığına çıkacağının da tarihidir.

Mısır’da “Aslan İnsanlar” ve “Aslanlaşan insanlar” bu şekilde sembolleştirilmişti. Sembolün başı üzerine resmedilen yılan, ‘Aslan İnsan”ın kökenini ve bilgeliğini göstermektedir. Aslan ve yılan birbirlerini tamamlayıcı semboller olarak kullanılmıştır. Böylelikle “Aslan İnsan Sembolü”nün aynı zamanda Galaktik Irk’ın da sembolü olduğu anlatılmış olmaktadır.

Piramitlerin binlerce yıllık bekçisi belli ki sadece piramitleri beklememiş, büyük bir sırrın da bekçiliğini yaparak bu sırrın günümüze kadar gelebilmesini sağlamıştır. Bunu bugün daha iyi anlıyoruz. Yakın gelecekte ise zaten herkes anlayacak!…

Aslanlı Yol

Anıtkabire giden ve “Aslanlı Yol” olarak isimlendirilmiş olan yolun her iki kenannı süsleyen Aslan heykelleri, bu anlamlarından hangisi için seçilmiştir bunu bilemiyorum. Ama hangi anlamı için kullanılmış olursa olsun, hepsi bu yolun sonunda yatan yüce vazifelinin misyonuna uymaktadır…

Bir önceki yazımız olan Pentagramın Sayısal Acılımı Nasıl Yapılır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Arama Sonuçları:

  • aslan heykelinin anlamı
  • aslan sembolü
  • aslan heykeli ne anlama gelir
  • aslan neyi simgeler

© 2010 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask