www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Ezoterizm

Yada Taşı

Yada Taşı

Çok eski devirlerden kalan yaygın bir inanca göre: “Türkler ‘in atalarma göklerden gelen sihirli bir taş armağan edilmiştir. Bu taş her devirde Türk Samanları ‘nın ve büyük Türk komutanlarının ellerinde bulunmuştur.”...
Hitlerle Lenin”in Santranç Düellosu!

Hitlerle Lenin”in Santranç Düellosu!

İkisinin birbirine zıt ideolojisi dünyanın gördüğü en kanlı savaş olan II Dünya Savaşı’nın başlamasına neden oldu. Ama bu resimde oturmuş birlikte satranç oynuyorlar. Bu zihinleri allak bullak edecek olan resimde Adolf Hitler ideolojisi...
Nazilerin İnsandan Sabun Yapışı

Nazilerin İnsandan Sabun Yapışı

Polonya’da bir enstitü tarafından yapılan bir araştırma, Alman Nazilerin savaş sırasında, gerçekten sabun üretmek için insan bedenini kullandığını ortaya koydu. Polonya’daki IPN Enstitüsü’nün açıkladığı araştırma...
Ezoterik Astroleji 3

Ezoterik Astroleji 3

Bu, on iki farklı renkten oluşan ve dünyanın avrası* üzerinde çevrili ve sanki boyalı veya tonlu arzın burçlar kuşağını oluşturur. Bu avra* kuşağı dünya üzerinde bütün pratik astrolojinin temelidir. O sanki içinden evrene baktığımız...
Ezoterik astroleji 2

Ezoterik astroleji 2

Çeşitli astrolojik tekabülleri düşünürsek ve bunları dünyadaki din, kültür ve etnik farklara uyarlamaya çalışırsak, bazı ilginç bağlamlar göze çarpar. Örneğin, çeşitli dinlerde bazı günler, renkler ve sembollerin yaygın olduğunu...
Ezoterik Astroleji 1

Ezoterik Astroleji 1

“Güneş, güneş alemin (sisteminin) merkezidir ve beyni görülen güneşin arkasında gizlidir. Buradan duyu, büyük bedenin bütün sinir merkezlerine ışınlanır. Hayat enerjisinin dalgaları her bir damarın içine akar… Gezegenler onun...
Ezoterizm ve Mistizim Arasındaki Fark

Ezoterizm ve Mistizim Arasındaki Fark

Ezoterizm ve mistisizm de sık sık karıştırılan kavramlardır. Dilimize Fransızca’dan geçmiş olan Mistisizm köken olarak , Latince Mysterium sözcüğünden , o sözcük de Yunanca MÚst»rion sözcüğünden gelmedir. Bu sözcükler köken...
Ezoterizm ve Ökültizm Arasındaki Fark

Ezoterizm ve Ökültizm Arasındaki Fark

Ezoterizm ve okkültizm çoğu zaman , çoğu yerde eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak gerçekte eşanlamlı oldukları söylenemez. Okkültizm, köken olarak “occultus = gizli “ sözcüğünden gelmektedir. Türkçe’de “Gizli İlimler”...
Ezoterizm”in Karşılaştırılmaması Gereken Kavramlar!

Ezoterizm”in Karşılaştırılmaması Gereken Kavramlar!

Ezoterizmin ilk bakışta anlaşılmasının kolay olmaması ve bir çok farlı kavramı kapsaması , çok daha farklı öğretilerle karıştırılmasına neden olmuştur. Kuşkusuz bu öğretilerin de ezoterizm ile ortak yönleri vardır , fakat bütünüyle...
Erginleme / İnisiyason Nedir?

Erginleme / İnisiyason Nedir?

Türkçe’deki erginlemenin batı dillerindeki karşılığı olan İnisiyasyon/Initiation sözcüğü Latince initiare = başlamak sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcük ise yürümek, gitmek anlamına gelen ire fiili ve içerisine anlamını katan...
Ezoterik Öğretilerin Genel Özellikleri Nedir?

Ezoterik Öğretilerin Genel Özellikleri Nedir?

Ezoterik öğretiler metafizik öğretilerdir. Metafizik kelimesi Eski Yunanca meta ( sonrası, ötesi ) ve jusikoV ( doğal, fiziki, fizik ) kelimelerinden türemiştir. Latince’ye metaphysica olarak geçmiş ve buradan da bugünkü batı dillerindeki...
Ezoterizm”in Hakkında Bilinmeyen Herşey

Ezoterizm”in Hakkında Bilinmeyen Herşey

Hepimiz eski bir metni okuduğumuzda ya da bir efsaneden söz edildiğini duyduğumuzda sembolik anlamının ötesinde bir şeylerin daha varlığını düşünürüz. Bize öyle gelir ki bu metinlerin ya da mitlerin anlatmak istedikleri daha derin gerçeklikler...
Yahudi Ezoterizmi ve Musa

Yahudi Ezoterizmi ve Musa

Mısır’da büyük bir gizlilik perdesi altında saklanan tek Tanrı öğretisi hiçbir zaman kitlelere mal olmamış ve sadece inisiye edilmiş rahiplerin tekelinde kalmıştır. Bu durum, biraz öğretinin yapısından kaynaklanmışsa da, biraz...
Sufi Psikolojisi ve Kadim Simya Geleneği

Sufi Psikolojisi ve Kadim Simya Geleneği

Sufi irfanına göre tüm yaradılış, ilahi perdelerin kaldınlmasının bir oyunudur. Sufi psikolojisi bir psikokozmolojidir.
Antik Yunan Ezoterizmi

Antik Yunan Ezoterizmi

Günümüz uygarlığının temel iki beşiği olan Mısır ile Yunan uygarlıkları arasında, uzun bir süreç içerisinde büyük bir etkileşim meydana gelmiştir. Bu etkileşim daima tek taraflı, yeninin eskiden, öğrencinin öğretmemden alması...

© 2010 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask