www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Simya

Bitki Simyası 3

Bitki Simyası 3

Bir simyasal veya spagirik ürünü yaratmak bir ezoterik öğrencinin başarabileceği en yüce ve mükafatlandırıcı faaliyetlerden biridir. Bitki Aleminde dahi, bir “Taşın” yaratılışında “Elementler”in sembolik dengelenmesi...
Bitki Simyası 2

Bitki Simyası 2

Paracelsus’e göre Ens en güçlü ve aynı zamanda yapımı en kolay ilaçlardan biridir. Ens, veya entia (çoğul) bizi etkileyen bir tesir veya prensiptir ve somut ruhsal, psişik ve fiziksel bir cisimdir. Bu tür beş prensibin içimizde hastalığa...
Bitki Simyası 1

Bitki Simyası 1

Simya veya “İlahi Kimya” yüzlerce yıldır gerek uygulayıcıları, gerekse de koltuk başı meraklıları fazlasıyla ilgilendirmiştir. Basit bir metali altına çevirme, uzun ve sağlıklı yaşam, hatta ölümsüzlüğe kavuşma olasılığı,...
İçsel Simya Gelenekleri Nelerdir?

İçsel Simya Gelenekleri Nelerdir?

Bazı otoriteler simyanın esasen ilk kez Çin’den gelip batıya yayıldığı konusunda ısrar ederler, başkaları ana yurdun Mısır olduğunu öne sürerler. Ayrıca, Mezopotamya’nın da menşei olduğu ortaya atılmıştır. Diğer yandan,...
Simyada İksirler!

Simyada İksirler!

Elixir, Arapça el-iksir kelimesinin Latinceleşmiş bir şeklidir ve Grekçe’de tıp ve simya dönüşümü için kullanılan kuru bir toz olan xerion kelimesine akrabadır. İksirler yenileyici ve şifa verici olduğu inanılan içkilerdir. Bu...
Rönesans Simyasının Geniş Manada Açıklaması

Rönesans Simyasının Geniş Manada Açıklaması

Rönesans ve Rönesans sonrası dönem Batı simyası açısında hem bir yükseliş, hem de dönem noktasını temsil ediyordu. Kepler, Galileo, Descartes, Boyle, ve Newton’un devrim nitelliğinde bilimsel eserlerini yazdıkları aynı yıllarda, öncekinden...
Rönesans Simyası Nasıldır?

Rönesans Simyası Nasıldır?

Öncelikle antik dönemlerde sanat, bilim ve dinin birbirinden çok kesin bir şekilde ayrılmadığını, ancak bugün bizim keskin bir tanım getirme arzularımızdan kaynaklanan bir zaruret ve/veya bir keyfiyet olduğuna deyinmek gerekmektedir. Kelimelerin...
Simya ve Tamil Siddharlar Nelerdir?

Simya ve Tamil Siddharlar Nelerdir?

Geleneksel Hint Tıbbı, Ayurveda’nın ilkeleri o denli iyi tanındığı bu aç Yeni Çağ coşkunluğunda, Batı halen Güney Hintli Tamil Siddhar geleneği konusunda bilgisizdir. Oysa Gül-Haç simyagerlerin geleneğine harika bir paralel temsil...
Hint Simyası Nedir?

Hint Simyası Nedir?

“Altın Ölümsüzlüktür”. Brahmana kutsal kitaplarından bu alıntı Hint simyagerlerin görüşlerini betimliyor. Aynı altının zamanla yıpranmadığı ve parlaklığını yitirmediği gibi, insan bedeni de mükemmel ve değişimsiz...
Çin Simyası Nasıldır?

Çin Simyası Nasıldır?

Simyanın tanımlarında genelde Avrupa olmak üzere tek bir uygarlığın deneyimlerini esas alınmıştır ve belirtilen tanıma uymayan geleneklerin gerçek olaya uymadıkları itibarı verilmiştir. Buna tek istisna H.J. Sheppard’ın tanımı:...
İslamda Simya

İslamda Simya

Simyanın Arapça’sı al kimiya’dır. Kimiya kelimesi de Grekçe’de “dönüştürme sanatı” anlamına gelen chumeia’den (veya Çemeya) veya “altın yapan sıvı” anlamına gelen Güney Çinli kim-iya’dan...
Felsefi Simya Nedir?

Felsefi Simya Nedir?

Simya yaygın biçimde, temelsiz boş inanç ya da en iyimser gözle kimya biliminin gelişmesinden önceki ilginç bir geçiş dönemi olarak görülmektedir. Simyanın, Aquinos’lu Thomas, Isaac Newton, Robert Boyle gibi insanlarca da ciddiye alınmış...
Simyanın Öyküsü Nasıldır?

Simyanın Öyküsü Nasıldır?

Simyanın özgün anlam ve amaçlarının yeniden kurgulanması çağdaş bilim tarihi yazımının kavrayışlarına bağlıdır. Kısa zaman önce Simya, ya kimya biliminin bir öncüsü biçiminde yani çocuksu, bilim öncesi bir öğreti olarak ya...
Simyagerler Kimlerdir?

Simyagerler Kimlerdir?

Batı Simyası üzerinde son iki bin yıldır 100 binden fazla eser yazıldığı saptanmıştır(1). Tabii ki bu eserlerin arasında bir çok hayalperest, sathi ve düzmece olanları vardır, ama kimler taklit edilmekteydi? Samimi yazarlar hangi tarif...
Simyanın Zamanla İlişkisi

Simyanın Zamanla İlişkisi

Böylece gözüküyor ki, “Sanat”ın esas sırrı, simyagerin kozmik ve beşeri zamanı hükmetmesi ile ilgilidir. Erken madenciler ve metalürjistler ateşin yardımıyla maden cevherlerin büyümelerini hızlandırabileceklerini sandılar....

© 2010 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask