www.

Burdasınız: Ana Sayfa » Spiritüalizm

Her Varlık Sınırsız Seçme Özgürlüğüne Sahiptir

Her Varlık Sınırsız Seçme Özgürlüğüne Sahiptir

Yaradan Sonsuzdur; Yaradan’ın yarattığı da sonsuzdur. Sonsuz Olan’dan sonlu bir varlığın sadır olması abestir. İşte, aynı mantığa göre Varlık, sınırsız bir seçme özgürlüğüne sahiptir. Buradaki özgürlük zıddı olmayan...
Tekamül Nedir

Tekamül Nedir

Kelime anlamı olgunlaşmak, gelişmek olan tekamül bir Tanrı yasasıdır. Bütün yaratılanlar tekamül eder. Bütün insanlar, bütün cisimler, bütün olaylar, kısaca bütün yaratılanlar değişir, başkalaşır, çeşitli hallere girerek...
Spritualizmde Tesadüf

Spritualizmde Tesadüf

Tesadüf kelimesi günlük konuşmalarımızda sıkça kullandığımız bir sözcüktür. Fakat günlük dilde bir kavram ya da felsefi anlamda kullanmayız. Ancak dikkatli ve bilgili bir zihin bu sözcüğü kullanırken oldukça itinalı davranacaktır. Tesadüf...
Hipnoz Halinde Vukua Gelen İdrak

Hipnoz Halinde Vukua Gelen İdrak

Degajman halindeki idrak, birçok bahislerin izahı açısından özel bir önem taşır. Deduble olmuş bir insanda idrakın normal yollardan vuku bulmadığını görmüştük. Burada ruh iki beden kullanmaktadır. Duble, dış alemle direkt irtibat...
Alışılmış Hallerde İdrak

Alışılmış Hallerde İdrak

« ..Bir hadisenin idraki, dünyadaki şartlara uygun vasıtalarla temin edilir .. » Bunlar beş duygu organı ve sinir sistemidir.Dış amiller asabi seyyalelerde kendileri ile alakalı bir takım ihtizazlar husule getirirler. Bu ihtizazlar muhitten...
Ruhsal Mesaj ve İdrak

Ruhsal Mesaj ve İdrak

İleride ele alınacak bazı konuların daha iyi anlaşılması için id­rak konusu üzerinde durulmasında zaruret vardır. Ayrıca idrakın iyice anlaşılmasında evvela degajman hallerinin bilinmesi icap etmektedir ki biz bunu yapmış bulunuyoruz....
Şuur Berraklığı ve Uyanıklık

Şuur Berraklığı ve Uyanıklık

Şunu demek istiyoruz ki: Bir varlık, hangi vasatta yaşarsa yaşasın -buradaki yaşamak tabiri tatbikat demektir- o vasatın imkan ve şartlarını kullanmak ve bilmek mecburiyetindedir. Bu imkan ve şartları kullanırken, önce kendi şahsiyetinin...
Sonsuz Tekamül İmkanları

Sonsuz Tekamül İmkanları

“Şüphesiz kâinatınızın, daha doğrusu bütün varlıkların aynı tekâmül vetiresine bağlı olarak hareket etmesi, Kadir-i Mutlak’ın Hikmeti’nin inkârı demektir. Şu bakımdan ki, siz beşer olarak dahi, etrafınızdaki müşahedenizi...
Spritüalizmde Ahenk Kanunu

Spritüalizmde Ahenk Kanunu

bütün varlıkların bir gaye için tekâmül etmelerini temin eden yegâne İlâhî Prensip’tir. Bir gaye için tekâmül, ancak Ahenk Kanunu ile kaimdir. Diğer İlâhî Kanunlar, bu bir gayeye ulaşmak bakımından Ahenk Kanunu’nun tamamlayıcısı...
Spiritualizimde Aktif Düşünme

Spiritualizimde Aktif Düşünme

İdrak, bir aksiyondur ki, varlığın kendinde meydana gelen bilgi terakümünün bir nevidir. Her teraküm aksiyon tarzında yani idrak halinde tezahür etmez. İdrakli olabilmek için muhakkak ve muhakkak derin düşünüş halinden, aktif düşünüş...
Spiritüalizmde Kademeleşme

Spiritüalizmde Kademeleşme

GÖRÜLÜYOR Kİ, eğer etrafınızı da iyi müşahede etmiş bulunuyorsanız, bir kanun içinde, o kanunun esasları hakkında, detayları hakkında, müessiriyeti hakkında, çevresinde ve kendisinde meydana getirmiş olduğu tesirler hakkındaki bilgileri,...
Ruhsal Reşitlik

Ruhsal Reşitlik

DEMEK ki, her ne olursa olsun, size obje teşkil eden ve müşahede imkanını sağlayan olayların aynı değer ve kıratta olmasını temin etmek lazımdır. Eğer sizler, mukayeselerinizi farklı iki unsur arasında -mahiyeten birbirine benzemekle...
Ruhsal Tebliğler

Ruhsal Tebliğler

Dünya Rabbi’nin sağ kolu olarak görev yapmaktadır. İndiriliş tarihi belli olmayan “Bilgi Kitabı’nın” yolunu açmak ve daha kolay anlaşılmasını sağlamak için Dünya Rabbi tarafından bu kitaptaki bilgileri vermekle görevlendirilmiştir....
Modern Spiritüalizmin Temel İlkeleri

Modern Spiritüalizmin Temel İlkeleri

* Allah ebedidir, gayrı maddidir, Tek’tir, Kadir-i Mutlaktır, fevkalade iyi ve adildir. * Allah canlı, cansız, maddi, gayrı maddi, görünen ve görünmeyen alemleri ve kainatı yaratmıştır. * Maddi varlıklar; görünen yahut cismani varlıklar;...
Klasik Spiritüalizm

Klasik Spiritüalizm

ruhların bilgilerinin, onların tekamül dereceleri ile hudutlanmış olduğu idi. İkincisi ise, her varlığın, öbür alemden onun tabiriyle ” kendi muhitlerinin ancak, kısmi bir tarifini verebildikleri” idi. Bir varlık diğer bir...

© 2010 Sırlar Dünyası · Subscribe: Posts Comments-Aşk Büyüsü|Olcay Hoca|medyum yorumlar|Eski Sevgiliyi Geri Kazanma Duası
hemen-sor-copy
ask